ایستگاه فضایی بر بالای شکوفه‌ها

تصویر و حق کپی : امیرحسین ابوالفتح

ایستگاه بین المللی فضایی ( International Space Station ) به عنوان آخرین دست ساخته‌ی بشر به منظور راه یافتن به سفرهای فضایی بلند مدت محسوب می شود. ایستگاهی که با مشارکت ۱۵ کشور ساخته شده و جالب است بدانید که روز ۱۵ بار هم زمین را دور می زند. در هر بار دور زدن به دور زمین گاهی وقت‌ها کمی پس از غروب خورشید برای افق ایران، در آسمان به صورت جسمی درخشان از قدر ۱- ظاهر می شود. تصوی بالا نمایی از عبور ISS از زیر ستاره‌ی درخشان شباهنگ است.

تصویر آینده : دنباله‌دار هیل باپ، نورافکن آسمان شب