پدر و پسر نمادی برای سال جهانی

تصویر و حق کپی : وب سایت سال جهانی ستاره شناسی

سال ۲۰۰۹ میلادی ( ۱۳۸۸ ) از طرف سازمان یونسکو و انجمن جهانی ستاره شناسی به عنوان سال جهانی ستاره شناسی نام گذاری شد. سالی که برای ستاره‌شناسان آماتور و آکادمیک بسیار مهم و با پروژه‌های بسیاری همراه بود.نماد این سال بر اساس برخی باورها پدر و پسری انتخاب شده که پدر در حال نشان دادن آسمان به پسرش است. به دلیل فاصله‌ی زمانی ۳ ماهه بین شروع تقویم ایران ( بر حسب حرکت خورشید ) و تقویم میلادی، روز ۱ فروردین ۱۳۸۸ سال جهانی ستاره شناسی در ایران آغاز گردید. بسیاری از انجمنهای ستاره‌شناسی در سراسر ایران با برگزاری رصدهای عمومی و تخصصی، سمینارهای آموزشی و علمی، مسابقه‌های مختلف به استقبال این سال رفتند که در این بین مشکلات بسیاری نیز به همراه داشت. اما آیا نمایندگان برگزاری سال جهانی کار خود را به خوبی انجام داده اند؟

تصویر آینده : مقارنه بر بالای پل