گاوچران نظارگر هلال ماه

تصویر و حق کپی : کیارش مشعوفی
این بار نیز شاهد خلق نمایی ترکیبی از قرارگیری ماه و ستاره ای پرنور به همراه پیش زمینه ای انسانی هستیم! ثبت زیبایی های این نماها مانند ترکیبی از طلوع یا غروب خورشید یا قرارگیری ماه در اشکال گوناگون با حضورعکاس به عنوان یک عامل انسانی مدتی است که تبدیل به یکی از سوژه های ثابت برای عکاسان آسمان شب شده است. هلالی که ما می بینیم و بسیار درخشان است، در اثر بازتاب نور خورشید از سطح ماه تشکیل می شود. ولی زمین نیز نور خورشید را بازتاب می کند و نور بازتابی، سطح ماه را با درخششی کمتر روشن می کند که به این پدیده در اصطلاح نجومی “زمین تاب” گفته می شود.

تصویر آینده : آلودگی نوری تا به کجا؟