خوشه M13

تصویر و حق کپی : حامد سلیمانی
خوشه ی کروی M13 یا NGC6205 یکی از کهنترین خوشه های کروی شناخته شده در آسمان است که در سال ۱۷۱۴ میلادی توسط” ادموند هالی” کشف شد و در سال ۱۷۶۴ میلادی در فهرست اجرام غیر ستاره ای “جان بویس” به نام Celestial Atlas جای گرفت. این جرم که در فاصله ای در حدود ۲۵۱۰۰ سال نوری از زمین واقع شده دارای قدر آن ۵.۸ استد.این خوشه ی کروی در صورت فلکی هرکول با کمی حوصله در نزدیکی ستاره اتا-هرکول قابل دیدن است.
این مطلب در ساعت ۱۸ ویرایش شده است.
تصویر آینده : داس مه