سحابی‌ها

تصویر و حق کپی : مهدی زمانی

بازهم تصویری از صورت فلکی جبار (شکارچی) را امروز شاهد هستید. اما این تصویر در کویر مرکزی ایران و بر بالای کاروانساری قصر بهرام گرفته شده است. اگر به تصویر کمی با دقت نگاه کنید، سحابی بسیار بزرگی را که انگار به دور جبار حلقه زده را می توانید مشاهده کنید. نام این سحابی حلقه بارنارد یا Barnard’s Loop است و تنها در روش عکاسی می توان آن را آشکار کرد. این سحابی اولین بار توسط امرسال بارنارد در سال ۱۹۸۹ و توسط عکاسی کشف شد. در این تصویر اطراف سه ستاره‌ی کمربند جبار سحابی کله اسبی و در شمشیر آن سحابی معروف جبار به وضوح قابل دیدن است.

تصویر آینده : آذرگوی برساووشی