ستاره یا ابر

تصویر و حق کپی : تیمور سیف اللهی

گاهی اوقات بسیاری از افرادی که به خارج از شهر قدم می گذارند، تازه متوجه می شوند که تمامی زندگی و دیدی که دارند را نباید به شهر محدود کنند. آنها با دیدن ستاره‌ها و راه شیری اولین سوالی که به ذهنشان خطور می کند این است : ” چرا در شهر و حیاط خانه اینها را نمی بینیم؟” در این پرسش به ظاهر ساده و کوتاه مواردی پنهان است که برای بررسی و حل شدن آنها وقت و زمان زیادی نیاز است. مهمترین جواب به این سوال هم واژه‌ای کوتاه به نام آلودگی نوری است. این آلودگی نیز جزو همان دسته آلودگی‌هایی است که با پیشرفت بشر توسعه بیشتری پیدا خواهد کرد. برای حل این مشکل و رسیدن به جواب سوال، همت بسیار و همراهی بسیاری از مسولان نیاز است.

تصویر آینده : ایران در زیر خاک