راهی به آسمان

تصویر و حق کپی : بابک امین تفرشی ( TWAN )

صورت‌های فلکی زمستانی بسیار دیدنی و دارای ستاره‌های نورانی هستند. ستاره‌هایی همچون شباهنگ، رجل الجبار، ابط الجوزا، شعرای شامی، عیوق، الدبران و دو ستاره پلوکس و کاستور به هماره خوشه پروین، زینت بخش آسمان زمستانی هستند. تصویر امروز نمایی زیبا و دلنشین از راهی برای رسیده به آسمان است. تصویری که در آن سحابی های بارنارد، جبار، کالیفرنیا، Cr69 ( در اطراف ستاره لاندا جبار که سر جبار را می سازد ) به وضوح قابل دیدن هستند.

تصویر آینده : درختی در لوچو