درختی در لوچو

تصویر و حق کپی : آرمان گلستانه

این بار به منطقه‌ی لوچو در جنوب زاهدان می رویم و تصوری دیدنی از غروب ستاره ها بر بالای درختی همیشه سبز را شاهد هستیم. این منطقه به دلیل کوه هایی که از جنس گرانیت دارد به لوچو یعنی لخت معروف است. شبهای لوچو در زیر نور ماه زیبا و سوژه‌های بسیاری برای به تصویر کشیدن دارد.
تصویر آینده : کهکشان‌های خرس بزرگ