توآن در ایران

تصویر و حق کپی : Apod.ir

عکاسی از آسمان شب یکی از پرطرفدارترین رشته‌های ستاره شناسی در ایران است که علاقه مندان بسیاری را به خود جلب کرده است. یکی از پروژه های بین‌المللی در زمینه عکاسی، توآن ( TWAN ) نام دارد که توسط بابک امین تفرشی مدیریت می شود. امروز اولین روز برگزاری کارگاه آموزش عکاسی آسمان شب؛ توآن ( TWAN ) در شهر زنجان است. در این کارگاه دکتر دیوید مالین از استرالیا ( David Malin)، بابک امین تفرشی ( مدیر طرح TWAN ) ، اشین زاکاریان و امیرحسین ابوالفتح روشهای نوین عکاسی را برای شرکت کنندگان توضیح خواهند داد. کارگاه عکاسی توآن تا روز ۱۳ اسفند در شهر زنجان ادامه خواهد داشت.

تصویر آینده : سفری به درون سحابی جبار