کالیفرنیا در اعماق آسمان

تصویر و حق کپی : فرزاد زمانفر

سحابی کالیفرنیا (California Nebula ) یکی از سحابی‌های معروف در اعماق آسمان و صورت فلکی برساووش است. این سحابی در فاصله ۱۵۰۰ سال نوری از ما و دارای گستردگی ۱۶۰ دقیقه قوسی در ۴۰ دقیقه قوسی است و تقریباً ۶ ماه کامل در آن جا می شود. دلیل رنگ قرمز کالیفرنیا این است که توسط ستاره داغ از رده O بانام ξ یا زتای برساوشی روشن شده است. تصویر امروز توسط دوربین اصلاح شده ( Modified ) گرفته شده و نمایی زیبا را به نمایش گذشته است.

تصویر آینده : ماه جذابتر از همیشه طلوع کرد!