عبور ISS از آسمان ایران

تصویر و حق کپی : بابک امین تفرشی ( TWAN )

ایستگاه بین المللی فضایی ( International Space Station ) به عنوان آخرین دست ساخته‌ی بشر به منظور راه یافتن به سفرهای فضایی بلند مدت محسوب می شود. ایستگاهی که با مشارکت ۱۵ کشور ساخته شده و جالب است بدانید که روز ۱۵ بار هم زمین را دور می زند. در هر بار دور زدن به دور زمین گاهی وقت‌ها کمی پس از غروب خورشید برای افق ایران، در آسمان به صورت جسمی درخشان از قدر ۱- تا -۳ ظاهر می شود. چند روز پیش کمی پس از غروب خورشید ISS از بالای آسمان مرکز ایران عبور کرد و بسیاری از علاقه مندان در شهرهای مختلف ایران برنامه‌هایی برای دیدن آن در نظر گرفتند. برای دیدن مسیر عبور ایستگاه بین المللی فضایی می توانید به وب سایت heavens-above مراجعه کنید.

تصویر آینده : نقطه‌ای قرمز در آسمان