ماه تیره در کنار ستون تخت جمشید

تصویر و حق کپی : ذبیه موسوی

بازهم تصویری از ماه گرفتگی ۲۵ خرداد ۱۳۹۰، اما این بار در کنار یکی از آثار تاریخی و تمدن بسیار پر ارزش ما به نام تخت جمشید. مجموعه کاخ شاهی تخت جمشید در شمال شهر شیراز ( شهر مرودشت ) و در پای جنوبی کوه رحمت جای دارد. مکانی که مملو از درختان کاج و باغ‌های باستانی است که امروزه مورد محافظت قرار نگرفته‌اند. اما در این مجموعه تاریخ تمدن ما پارسیان با ظهور کورش کبیر رقم خورد و در ادامه داریوش و خشایار شاه آن را ادامه دادند. کاج ۱۰۰ ستون، کاخ تچر، تالار شورا، کاخ داریوش، انبار، دروازه ملل و ۱۲۰ پله‌ی ورودی به کاخ که از سنگ یک تکه تراش خورده و بسیاری از آثار دیگر، نشان از اوج شکوه و تمدن هخامنشی دارد. تصویر امروز نمایی ازماه تاریک در کنار یکی از ستون‌های ارزشمند این مجموعه است که نشان از اوج معماری هخامنشی دارد. شیاره‌ها، گل ۱۲ پر و موج‌هایی که در بالای ستون حکاکی شده را به خاطر بسپارید و کمی به گذشته با شکوه خود بیندیشید.

تصویر آیتده : خاک بر فراز ایران