عبور ایستگاه فضایی از پیش روی خورشید

تصویر و حق کپی : احسان رستمی زاده

گذر ایستگاه بین المللی فضایی به همراه شاتل فضایی آتلانتیس به شماره پرواز STS135 از پیش روی خورشید، لحظه‌ی بسیار جذابی است. این گذر بسیار سریع صورت می گیرید و برای دیدن آن به ابزار مناسب رصدی، آسمان شفاف، مکان مناسب و در آخر سرعت عمل بسیار بالایی نیاز است. ایستگاه بین المللی فضایی ( International Space Station ) به عنوان آخرین دست ساخته‌ی بشر به منظور راه یافتن به سفرهای فضایی بلند مدت محسوب می شود. ایستگاهی که با مشارکت ۱۵ کشور ساخته شده و هر روز ۱۵ بار زمین را دور می زند. ضمناً در تصویر امروز به جز دست ساخته‌ی بشر ( ISS ) لکه‌های خورشیدی به وضوح نمایان هستند.

تصویر آینده : سامانه‌ی خاک بر فراز ایران