جهان بر فراز مقبره کورش کبیر

تصویر و حق کپی: عطا مقتدری

عکس های دورقطبی از آن دسته تصاویری هستند که که می توان آنها را در آلبوم هر عکاس آسمان شبی پیدا کرد. ام چرخش ستارگان به دور ستاره ی قطبی بر بالای مقبره کورش کبیر حس و زیبایی خاصی دارد. بنایی که برای دیدن آن بایستی به شهر تاریخی پاسارگاد سفر کرد تا آن را بهتر درک کرد. اما چرا ستاره ی قطبی تقریبا ثابت است و حرکتی نمی کند؟ زمین به دور خود می چرخد و این حرکت موجب طلوع و غروب خورشید و ستاره‌ها می شود. زمین در گرش دوار خود حول محوری چرخش می کند که قطب شمال آن به سوی ستاره‌ای به نام ستاره قطبی است. به همین دلیل است که از دید ما ناظران زمینی تمامی ستاره ها و دیگر اجرام به دور ستاره قطبی در گردش هستند.

تصویر آینده : خوشه ی دوقلو و دنباله دار هارتلی