مرکز ستاره شناسی زنجان

تصویر و حق کپی: مرتضی الفقیه

تصویر امروز نمایی از گردش ستاره‌ها و مرکز علوم و ستاره شناسی زنجان وابسته به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است. این مرکز از سوم خرداد ۱۳۸۸ همزمان با سال جهانی ستاره‌شناسی فعالیت خودر را آغاز کرده و دارای بخشهایی مانند رصد خانه و گنبد بزرگ آسمان نما، کلاس های مختلف آموزشی، کتابخانه و مجهز به امکانات رصدی و تلسکوپ های پیشرفته است. مرکز علوم و ستاره‌شناسی زنجان هم اکنون میزبان بسیاری از برنامه های مختلف رصدی، آموزشی در ایران است و همه ساله یکی از میزبانان اصلی کارگاه عکاسی TWAN به شمار می رود.

تصویر آینده : طبیعیت سبز زیر پای آسمان