شکارچی در کویر

تصویر و حق کپی: محمدحسین شریف زاده

آسمان هر فصلی زیبایی های خاص خودش را دارد. آسمان بهار را کهکشان های زیبای سنبله می شناسیم. لذت بردن از شکوه نوار راه شیری به همراه شهاب های بارش برساوشی را در تابستان تجربه می کنیم. رصد خوشه های باز در پاییز هم مهم ترین فعالیت شب های رصدی در این فصل می شود. اما زیباترین سوژه در آسمان زمستان صورت فلکی جبار است. صورت فلکی جبار یا شکارچی دارای زیبایی های فراوانی است که با هر ابزاری (حتی چشم غیر مسلح) می توان از این زیبایی ها لذت برد. سحابی بزرگ جبار که با چشم غیر مسلح هم دیده می شود، سحابی M78، سحابی سر اسب و شعله که در کنار کمربند جبار سوژه های مناسبی برای عکاسی اعماق آسمان هستند و سحابی بسیار بزرگ بارنارد که دور این صورت فلکی کشیده شده است. این شب ها بهترین فرصت مناسبی برای رصد و ثبت این اجرام است.

تصویر آینده: گردش ستاره‌ها در آسمان الموت سفیدپوش