سفری به سه کهکشان M66 ، M65 و NGC3628

عکاس : احسان رستمی زاده

کهکشان‌ها سامانه‌های عظیم و پر جرمی از ستارگان، گاز و غبار بین ستاره ای و ماده تاریک هستند که تحت تاثیر نیروی گرانش نیرومند سیاهچاله مرکزی آن در حال گردش هستند. این اجرام با اشکال مختلف و مرزهای مشخصی در سراسر کیهان پراکنده شده‌اند و در کنار هم بزرگترین ساختارهای عالم را تشکیل می دهند. صورت فلکی شیر میزبان سه کهکشان عظیم با نام های M65, M66 و NGC3628 است که در تصویر مشاهده می کنید. این کهکشانها در فاصله ۳۵ سال نوری از ما قرار دارند و از نوع کهکشان‌های مارپیچی معمولی هستند. کهکشان M66 دارای ساختار نامتقارنی است که به عقیده اخترشناسان دلیل آن را اثر گرانشی دو کهکشان همسایه ( M65 و NGC3628 ) میدانند. در سمت راست تصویر NGC3628, در سمت راست پایین M65 و بالا سمت راست تصویر کهکشان M66 دیده می شوند که این کهکشان با رنگ های آبی و قرمز خود تضاد رنگ قابل توجهی را به وجود آورده است.

نویسنده : میلاد جبوری عباسی