Centaurus A

عکاس: محسن شریفی

کهکشان قنطورس-آ یا NGC 5128یک کهکشان بیضی به وسعت ۶۰ هزار سال نوری با تابش قوی امواج رادیویی و تابش قوی اشعه ایکس است که در فاصله ۱۰ تا ۱۶ میلیون سال نوری از زمین قرار دارد.
نزدیک ترین کهکشان فعال به زمین و نیز پنجمین کهکشان درخشان در آسمان به شمار می رود. این کهکشان از برخورد دو کهکشان بیضوی بزرگ و یک کهکشان مارپیچی غباری کوچک به وجود آمده است.
به نظر می رسد که‌خطی از گاز و غبار تیره کننده این کهکشان را نصف می کند. سیاه چاله های بزرگی در مرکز آن وجود دارد.
توده هایی متشکل از مواد ساختمانی ستارگان و سیارات توسط این سیاه چاله ها در حال بلعیده شدن هستند که در نتیجه این فعالیت، انرژی قوی در طول موج های اشعه ایکس، رادیویی و گاما به بیرون بازتاب می‌شود.
این کهکشان که فقط در عرض ‌های شمالی پایین و نیم‌ کره جنوبی قابل مشاهده است نخستین بار توسط رصدخانه Inter-Americanواقع در Tololo شیلی به ثبت رسید.