مراحل ماه گرفتگی نیم سایه‌ای

عکاس : هادی آقایی

شامگاه جمعه شب تا بامداد شنبه ( ۲۶ و ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ ) تمام ایران شاهد گرفت نیم سایه ای ماه بودند. این رویداد جذاب از ساعت ۲۱:۱۵ دقیقه آغاز شد و در ساعت ۲۳:۱۵ دقیقه به اوج رسید. در این بین بسیاری از گروه های رصدی و افراد علاقه‌مند به رصد آسمان شب از این رویداد تصاویر زیبایی تهیه کردند که تصویر این هفته از بین آنها انتخاب شده است. اما چرا گرفت نیمسایه ای؟ سایه زمین به دلیل چشمه گسترده بودن نور خورشید به دو بخش تمام سایه و نیم سایه تقسیم می شود. ضمنا جو زمین مقداری از نور خورشید را در بین این بخش پراکنده می کند و به همین دلیل تاریکی مطلقی در سایه زمین قرار ندارد. اما گرفت دیشب از نوع نیم سایه‌ای بود و ماه تنها از میان نیم سایه زمین عبور کرد. بنابراین رصدگران شاهد از بین رفتن مقدار زیادی از نور ماه نبودند.