طلوع ماه بدر در نزدیکی کمربند ناهید

عکاس : محمد رنجبران

کمربند ناهید یک مرز صورتی-قهوه‌ای رنگ در افق که سایهٔ تیرهٔ زمین را از آسمان بالای آن جدا می‌کند. این پدیده جوی درست پیش از برآمدن یا فرونشستن آفتاب پدیدار می‌شود. دلیل این پدیده پراکنده شدن نور سرخ خورشید در جو می‌باشد. این پدیده همچنین کمان پاد-نیمتاب(anti-twilight arc) نیز نامیده می‌شود.با حرکت بیشتر زمین و پایین تر رفتن آفتاب این مرز بالاتر آمده و کم کم با تاریک شدن آسمان رنگ می‌بازد. این پدیده اغلب در شهرهای بزرگ به واسطه‌ی غلظت بالای ذرات معلق رنگ طبیعی صورتی گونه، خود را از دست می‌دهد. اما در این تصویر شرایط جوی مناسبی است.
تصویر حاضر، پنورامایی متشکل از ۹ عکس گرفته شده در ارتفاع ۱۹۰۰ متری (~۳۰۰ متر بالاتر از سطح شهر) است. این عکسها با دوربین کنون ۶دی، با فاصله ی کانونی ۲۴ میلی‌متر و ایزوی ۲۰۰ گرفته شده است.