Leo Trio

عکاس: محمد نوروزی

صورت فلکی اسد یا شیر از صور فلکی معروف به دایره البروجی می باشد و بهترین زمان رصد ان اواخر زمستان و اوایل بهار است.این ناحیه میزبان تعداد زیادی از کهکشانهای معروف اسمان شب است.سه تا از معروف ترین انها که در تصویر مشاهده می شوند M۶۵،M۶۶ و NGC ٣۶٢٨ می باشند که در فاصله ای نزدیک به هم قرار گرفته اند.

نکته بسیار جالب در مورد این عکس ثبت دم کشندی بسیار کم نور NGC٣۶٢٨ می باشد که به وضوح قابل مشاهده است،ان هم فقط با حدودا ٣ساعت نوردهی.

مشخصات عکس:


Tak E180
Modded 5D2
AZ-EQ6 & ASI120mm
۶۰*۳min 180min
Baader L filter