سحابی سه تکه

عکاس: محمود کریمی

در صورت فلکی کماندار (قوس) منطقه‌ای وجود دارد که در آن ستاره‌های جدید متولد می‌شوند. این گازهای درخشان با خطوط گرد و غبار سحابی سه تکه نام دارند و زادگاه ستارگان هستند. سحابی سه تکه نمایانگر سه نوع مختلف از سحابی ها است: سحابی نشری سرخ که تحت تاثیر نور گسیل شده از اتم‌های هیدروژن است، سحابی بازتابی آبی که با انعکاس نور ستارگان توسط غبار ایجاد شده است و همچنین سحابی تاریکی که در آن ابرهای غباری چگال به صورت شبح ظاهر شده‌اند.
در مرکز سحابی، سه خط برجسته از گرد و غبار وجود دارد و نام سه تکه به خاطر این خطوط است. در سمت راست بخش‌های کدری از گرد و غبار دیده می شود، در حالی که سایر رشته‌های گرد و غبار در سراسر سحابی قابل مشاهده هستند و در نزدیکی مرکز سحابی، ستاره ای بزرگ وجود دارد که بیشتر درخشش سحابی از آن است. سحابی سه پاره که به M20 نیز معروف است تنها ۳۰۰۰۰۰ سال عمر دارد و در رده ی سحابی های جوان است. حالب است بدانید این سحابی در فاصله ۹۰۰۰ سال نوری با ما قرار دارد.

اطلاعات عکس:
۱۲۰ ed skywatcher
Neq6 pro mount
Zwo asi 120 Guide
Canon700d modify cool
۲۵ × ۳۰۰ sec exposure
۱۵ dark