هلال صبحگاهی محرم ۱۴۴۱

عکاس: علی ابراهیمی سراجی

گزارش رصدی:

هلال های صبحگاهی یا در اصطلاح ماه کهنه پیش از طلوع قبل از مقارنه ماه و خورشید خودنمایی می کنند. برای رصد آنها بایستی شب زنده دار باشید و با توجه به تاریکی هوا امکان برخورد با رصدگاهی نامناسب محتمل است‌. در فصل سرد زمستان برودت هوا چالش برانگیز است. اگرچه وحود ستاره ها و سیارات پیش از طلوع ماه راهنمای مناسبی برای شکار آن است.
پس از مدت ها انتظار در یک تاریخ و ساعتی جالب هلال زیبای ماه روی جذابش را به ما نشان داد. ما در ساعت ۵:۴۳:۲۱ چشم در تاریخ ۹۸/۷/۶ چشم به هلالی زیبا دوختیم تا رکوردی جذاب بر جای بماند. مقدار سن هلال پیش یا پس از مقارنه برای یک رقابت جذاب و شکار هلالی دلفریب کافی است تا رصدگران در سراسر دنیا به دنبال شکار هلال های جوان ماه باشند.
تصویر فوق هلالی باریک با فاز ۰.۹ درصد است که در ساعت ۵:۲۴ با طلوع ماه از پشت کوه توسط آقای محمدحسین الماسی مشاهده شد و در ساعت ۱۶:۲۸ با چشم غیرمسلح توسط آقای علی ابراهیمی سراجی رویت شد. سن هلال در زمات رویت با چشم به منفی ۱۶ ساعت و ۲۸ رسید که می تواند رکوردی جذاب در رویت هلال صبحگاهی باشد. اگرچه استیون جیمز اومرا در سال ۱۹۹۰ هلال ماهی جوان را با سن ۱۵ ساعت و ۳۲ دقیقه دیده است و شخصی موفق به شکستن رکورد او نشده است.

اطلاعات رصدی هلال:

فاز ماه ۰.۹
سن ماه: منفی ۱۶ ساعت و ۲۸ دقیقه