NGC 6188

Data :Deepsky West observatory

پردازش: محمد نوروزی

در این تصویر، یک سحابی به نام سحابی NGC 6188 را مشاهده می‌‌کنید که درون آن اشکال تیره‌‌ای به درازای ده‌‌ها سال نوری وجود دارد. این «سحابی گسیلشی» (Emission Nebula) نزدیک لبه یک ابر مولکولی بزرگ و تیره در صورت فلکی جنوبی «آتشدان» (Ara) قرار دارد و حدوداً ۴,۰۰۰ سال نوری از زمین دور است.

ستارگان جوان و پرجرم صورت فلکی آتشدان که تنها چند میلیون سال پیش در این منطقه متولد شده‌‌اند، توسط بادهای ستاره‌‌ای و تابش شدید فرابنفش اشکال شگفت‌‌انگیزی ایجاد کرده و برافروختگی سحابی را تقویت می‌‌کنند.خود این ستاره‌‌زایی جدید، احتمالاً توسط بادها و انفجارهای ابرنواختری نسل‌‌های پیشین ستاره‌‌های پرجرم که گاز مولکولی را جاروب و فشرده ساختند، به وجود آمده است.