IC1805

عکاس: امین اشرفی

این قلب که همان سحابی بزرگ است به رنگ قرمز می‌درخشد؛ رنگ قرمز بخاطر غالب‌ترین عنصر این سحابی یعنی هیدروژن است. این درخشش قرمز و این شکل بزرگتر همگی ناشی از گروه کوچکی از ستارگان در نزدیکی مرکز سحابی است. در مرکز این سحابی، ستارگان جوانی وجود دارند که متعلق به خوشۀ ستاره‌ای باز Melotte ۱۵ هستند و چند ستون غباری را با نور و باد‌های پرانرژی ایجاد کرده‌اند.   آرایش هندسی خاص برخی از ستارگان برای نیاکان ما یادآور موجوداتی آشنا بود که مفهوم صورت‌های فلکی را پدید آورد. اتصال تعدادی ستاره با خطوطی فرضی که گاهی به نام خود شباهت دارد و گاهی هم با تخیل فراوان می‌توان شکل ظاهری صورت فلکی را به نامی که بر آن نهاده شده ربط داد! قرن‌ها بعد و با اختراع تلسکوپ اخترشناسان اجرامی را در آسمان مشاهده کردند که شکل ظاهری‌شان یادآور برخی چیز‌ها و موجودات آشنای زمینی بود. سحابی قلب یکی از مثال‌های معروف این دسته از اجرام اعماق آسمان است.

سحابی قلب که با نام علمی IC ۱۸۰۵ هم شناخته می‌شود در واقع یک سحابی نشری بزرگ است که در فاصله ۷۵۰۰ سال نوری از زمین قرار دارد. سحابی قلب همچون دیگر سحابی‌های نشری در تصاویر نجومی به رنگ قرمز دیده می‌شود. خطوط تاریک غبار در کنار رنگ قرمز این سحابی در همان نگاه اول یادآور شکل ظاهری قلب است.

این سحابی همچون دیگر سحابی‌های نشری بیشتر از گاز هیدروژن تشکیل شده است و رنگ قرمز آن نیز به دلیل تابش گاز هیدروژن است.

در مرکز سحابی قلب یک خوشه ستاره‌ای باز جای گرفته است. ستاره‌های این خوشه ستاره‌ای بسیار جوان هستند. سن این ستاره‌ها تنها چیزی در حدود ۱/۵ (یک و نیم) میلیون سال است. در مقایسه عمر خورشید حدود پنج میلیارد سال است. این خوشه ستاره‌ای که Mellote ۱۵ نام دارد میزبان چند ستاره درخشان است که جرم‌شان به حدود پنجاه برابر جرم خورشید می‌رسد.

در همسایگی سحابی قلب یک سحابی نشری بزرگ دیگر نیز جای گرفته است که به سحابی روح معروف است. این دو سحابی را می‌توان در تصاویر نجومی میدان دید باز به راحتی در کنار هم ثبت کرد.