رد ستارگان بر فراز کاخ باستانی

عکاس: حمیدرضا اسماعیل

سخن عکاس:
اینجا کاخ تچر و کاخ انحصاری داریوش اول، شاه بزرگ امپراتوری هخامنشی است. من و داریوش هر دو در یک مکان ایستاده ایم، اما با اختلاف ۲۴۰۰ سال. هر دو به یک آسمان خیره شده بودیم، اما با این تفاوت که آسمان زمان داریوش هیچ آلودگی نوری نداشت. هر دو به ستاره‌ها نگاه می‌کردیم، اما با این تفاوت که شاید ستاره درخشانی که داریوش به آن نگاه می‌کرد، سال‌هاست خاموش شده است و شاید ستاره‌ای که من اکنون به آن نگاه می‌کنم، سال‌ها پس از مرگ داریوش متولد شده باشد. چه کسی می داند؟

اطلاعات عکس:

Canon 6D mark1 with 24-105mm @24mm 15sec ISO 2500 F:5.6 – ۷۰ pics – Edited in Photoshop 2020