سفری به سحابی سیاره نمای دمبل

عکاس : فرزانه حسین زاده

سحابی دمبل که با نام های M27 و NGC6853 نیز شناخته می شود، یکی از زیباترین و درخشان ترین سحابی های سیاره نمای آسمان شب است که اولین بار در سال ۱۷۶۴ توسط شارل مسیه کشف شد. این سحابی در صورت فلکی روباهک و در فاصله ۱۳۶۰ سال نوری از ما قرار دارد. سحابی دمبل بر اثر مرگ ستاره ای هم جرم خورشید که به واسطه توقف فرایند همجوشی هسته ای در مرکز سحابی و فشار ناشی از انقباض گرانشی هسته مرکزی آن بوجود آمده است و این سحابی می تواند نمایی از خورشید ما در آینده باشد.سحابی دمبل با قدر ۷.۳ و قطر ظاهری ۸ دقیقه قوسی در یک شب رصدی ایده آل به راحتی با دوربین دوچشمی و تلسکوپ های آماتوری قابل رصد است و می تواند یکی از اجرام مناسب برای تهیه تصویر دستی باشد.

نویسنده : میلاد جبوری عباسی