آسمان زمستانی در مقبره علاالدوله سمنانی

تصویر و حق کپی: کیانوش ثابتی زاده

زیبایی دیدن آسمان پرستاره در یک بنای تاریخی وصف ناپذیر است و می توان گفت که سفری از این دنیای پرهیاهو به گذشته‌ی آرام محسوب می شود. تصویر امروز نمایی از آسمان زمستانی بر فراز مقبره‌ی علاالدوله سمنانی است. شیخ رکن الدین ابولمکارم احمد ابن سمنانی بیابانکی ملقب به علاالدوله عارف نامی و مشهور ایرانی است که در سال ۶۵۱ هجری در سمنان متولد شد. پدرش به ملک شرف الدین سمنانی شهرت داشت و خود وی نیز به القاب متعدد نظیر علاالدوله و شمس الدین مشهور است. شیخ پس از عمری مجاهده در عرفان و تذهیب نفس در سال ۷۳۶ هجری چهره در نقاب خاک کشید. بنای آرامگاه این عارف نامی به دستور عمادالدین عبدالوهاب وزیر سلطان محمد خدابنده ساخته شده و دارای پلان مربع شکل و ستون های قطوری بوده است که گنبد عظیم این آرامگاه را حفظ می کند. از درون یکی از راهروهای آن، صورت فلکی جبار در سمت راست ـ بالا و ستاره ی شباهنگ (پرنورترین ستاره‌ی آسمان) در مر کز تصویر دیده می شود. نوار راه شیری نیز که مانند رودی از ستارگان در این تصویر خودنمایی می کند.

تصویر آینده : آبشار لاتون