سحابی سه تکه

تصویر از : فرزانه حسین زاده

از جمله صور فلکی آسمان که تعداد زیادی از اجرام غیر ستاره ای را در خود جای داده است. صورت فلکی قوس یا کماندار است که از جمله این اجرام ۱۵ جرم مسیه و روشن ترین ابر آسمانی واقع در کهکشان راه شیری، در این محل قرار دارد. که از جمله آن ها M22 یک خوشه کروی از قدر ۵، M23 یک خوشه باز، M8 یا سحابی مرداب، M17 یا سحابی امگا و M20 که سحابی سه شاخه ای است که در آن ستاره های جوان به وجود می آیند. این گازهای درخشان با خطوط گرد و غبار سحابی سه پاره نام دارند و زادگاه ستارگان هستند. این سحابی نمایانگر سه نوع مختلف از سحابی ها است که سحابی نشری سرخ تحت تاثیر نور گسیل شده از اتم های هیدروژن است و سحابی بازتابی آبی که با انعکاس نور ستارگان توسط غبار ایجاد شده است و همچنین سحابی تاریکی که در آن ابرهای غباری چگال به صورت شبح ظاهر شده اند. در مرکز سحابی سه خط برجسته از گرد و غبار وجود دارد و نام سه تکه از این رو برای این سحابی انتخاب شده است. در سمت راست کوه های گرد و غبار کدری دیده می شود در حالی که سایر رشته های گرد و غبار در سراسر سحابی قابل مشاهده هستند و در نزدیکی مرکز سحابی، ستاره ای بزرگ وجود دارد که بیشتر درخشش سحابی از آن است. این سحابی ۹۰۰۰ سال نوری با ما فاصله دارد که اندازه آن ۱۰ سال نوری است و عمر آن به ۳۰۰۰۰۰ سال میرسد و جزء سحابی های جوان محسوب میشود. نقطه نورانی که در بالای این سحابی به زیبایی میدرخشد، یک خوشه باز ستاره ای است که به m 21 مشهور است.