هلال ماه در آسمان لس آنجلس

عکاس: اوشین زاکاریان

کره ماه تنها قمر کره زمین است. که هیچگونه حیاتی در آن یافت نمی‌شود و پوشیده از سنگ است. قطر ماه از قطر زمین خیلی کوچکتر است. و فاصله آن از زمین تقریبا ۳۸۰ هزار کیلومتر می‌باشد. گودالهای زیادی در سطح ماه دیده شده است که احتمالا در اثر برخورد شهاب سنگها با آن بوجود آمده‌اند. اینکه ماه قبل یا بعد از زمین بوجود آمده یا همزمان با آن هنوز معلوم نیست ولی عمر متوسط آن از ۴ میلیارد سال بیشتر است. خورشید خود می‌درخشد، ماه را از اینرو می‌بینیم که خورشید به آن می‌تابد. اگر آن روی ماه که به سوی ماست، بطور کامل مورد تابش خورشید قرار گیرد، ما ماه را بصورت قرص کامل و به عبارت دیگر در حالت بدر مشاهده می‌کنیم. اگر نور خورشید فقط قسمتی از آن روی ماه را که بسوی ماست در بر گیرد، ما ماه را بر حسب میزان تابش نور بصورت هلال باریک نوری ، نیم قرص و یا به صورت یک گلوله تقریبا گرد نورانی می‌بینیم.

عکاسی از این تنها قمر طبیعی زمین همیشه جذاب و چالش برانگیز بوده است .

به گفته اوشین زاکاریان بهترین زمان برای ثبت هلال ماه در زمینه رنگ های جذاب آسمان ، حدود ۴۵ دقیقه تا یک ساعت بعد از غروب خورشید است.

instagram: @oshindzakarian