Ngc6888

عکاس: بیژن مروج الاحکامی

سحابی NGC 6888 که به نام سحابی هلالی نیز شناخته می شود، یک حباب با قطر ۲۵ سال نوری است که باد ستاره ای از ستاره عظیم مرکزی در آن می وزد. اتم های هیدروژن نور آبی سبز بوجود می آورند که به صورت رشته هایی دیده می شوند. ستاره مرکزی NGC 6888 یک ستاره ولف-رایت (WR 136) است. ستاره لایه بیرونی خود را با باد ستاره ای به بیرون پرتاب می کند. مواد خروجی جرمی معادل ۱۰۰۰۰ برابر خورشید است. ساختار پیچیده سحابی در نتیجه این باد ستاره ای قوی بوجود آمده است. با سوختن سریع مواد این ستاره، ستاره با زودی به پایان عمر خود نزدیک می شود و درنهایت به صورت یک ابرنواختر دیدنی منفجر می شود. سحابی NGC 6888 در صورت فلکی ماکیان و فاصله ۵۰۰۰ سال نوری از ما قرار دارد.