دگرگونی لکه‌ی خورشیدی

تصویر از : جواد تسوجی

چند روز پیش بود که در روی خورشید دو لکه به صورت همزمان قابل مشاهده بودند. یکی از این لکه‌ها نامش ۱۰۳۹ بود که بزرگتر به نظر می‌رسید. هم اکنون این لکه در حال رفتن به پشت خورشید است. بکه‌های خورشیدی شکل و اندازه‌ی ثابتی ندارند و هر لحظه تغییر خواهند کرد. تصویر بالا نمایی از تعییرات لکه‌ی خورشیدی است.

تصویر آینده : خط‌های سفید بر بالای درختان