طلوع جبار بر فراز خانه‌ی قدیمی

تصویر و حق کپی : ارصلان نورقاسمی
آسمان زمستان صورتهای فلکی بسیار بارزی را در خود جای داده است. شکارچی ( جبار )، سگ بزرگ، سگ کوچک، ارابه ران، گاو، دوپیکر برخی از صورتهای فلکی در این فصل سرد هستند. این روزها کمی پس از غروب خورشید، صورتهای فلکی جبار و سگ بزرگ در بالای افق جنوب غربی جای دارند و یافتن آنها کار آسانی است. سه ستاره‌ در کمربند جبار، ستاره‌های ابط الجوزا به رنگ قرمز در بالای آن و رجل الجبار به رنگ آبی در پایین، راهنمای مناسبی برای یافتن صورت فلکی جبار و دیگر صورتهای فلکی هستند. تصویر بالا نمایی از طلوع جبار به همراه سگ بزرگ بر فراز خانه‌ای قدیمی در منطقه‌ی آذربایجان شرقی است.
تصویر آینده : زمین تاب ماه