جبار در کنار تمدن

تصویر و حق کپی : بابک امین تفرشی ( TWAN )

کویر لوت در استان کرمان، با آسمان تاریکی که دارد بسیار تاریک و دیدنی است. تصویر انتخابی امروز نمایی از برجی در منطقه‌ی دشت لوت ایران به همراه سحابی جبار است. نمایی که به دلیل وجود سنگ چینی‌هایی به شیوه‌ی رازی نمادی از تمدن بشری است.

تصویر آینده : ماه ستاره‌شناسی