شهابی در آسمان گیج کننده

تصویر و حق کپی : آرمان گلستانه

عکاسان از جنوب شرقی ایران عکسهای دیدنی از بارش شهابی برساووشی را برای ما ارسال کردند، اما این یکی به دلیل پانوراما و ۳۶۰ درجه بودن بسیار جذابتر است. اگر کمی در تصویر دقت کنید، در میان راه شیری و بین مثلث تابستانی رد شهابی را می توانید مشاهده کنید. شهابهای برساووشی امسال از نظر تعداد کمتر از حد پیش بینی شده بود، اما نورانی بودن بیشتر آنها در این بین بیشتر نمود دارد. شهابهای برساووشی بازمانده دنباله‌داری به نام ۱۰۹ سوئیف تاتل Swift-Tuttle است که در در ۱۶ جولای ۱۸۶۲ توسط دو ستاره‌شناس به نام های Lewis Swift و Horace Parnell Tuttle کشف شد.

تصویر آینده : سبزی زمین در زیرپای آسمان