آسمان پرستاره بر بالای روستای قدیمی

تصویر و حق کپی : خسرو جعفری زاده ( AstroPix )

اطراف شهر بهمن( استان فارس ) شهری قدیمی آرمیده که زمانی غوغایی در آن برپا بود. اما امروزه تنها تلی از خاک، دیوارهای ریخته و طاقهای پایین آمده از آن برجای مانده. در قسمت‌هایی از این شهر کوههایی وجود دارد و در آن کوهها و دامنه‌ها انواع گیاهان دارویی و غیره می‌روید، احتمالاً در زمانهای گذشته گیاه بهمن جزء آنان بوده که مجموع زمین‌های اطراف کوهها و دامنه‌ها را به جهت آن گیاه بهمن می‌گفته‌اند و به مرور زمان این نام به سرزمینها اختصاص یافته‌است. چغاد و بهمن دو تن از پهلوانانی هستند که فردوسی در شاهنامه نامی از آنان برده و نام چغاد چون به شهر فعلی صغاد اختصاص یافته و این قصبه هم در نزدیکی آن بوده، احتمالاً به قرینه آن اینجا را بهمن قرار داده‌اند. مشهور است که در گذشته بهمن، حسین آباد نام داشته‌است. ولی طبق مدارک موجود حسین آباد قلعه‌ای جداگانه و بهمن هم قلعه‌ای جداگانه بوده‌است. سید عبدالرحیم شریف در کتاب تاریخ و جغرافیای شهرستان آباده حسین آباد را جزء یکی از روستاهاو آبادی‌های مسکونی اطراف صغاد نام می‌برد و می‌نویسد: حسین آباد در شمال بهمن و در باختر عباس آباد قرارگرفته. ( بر گرفته از Wiki ) در یکی از شبهای فصل پاییز و زمان طلوع ماه، تصویری از غروب ستاره‌ها به همراه سیاره مشتری و باقی مانده‌های شهر، نمایی دلنشین را به تصویر می کشد.

تصویر آینده : همنشینی آسمانی