مثلثی در راه شیری

تصویر و حق کپی : خسرو جعفری زاده ( AstroPix )

مثلث تابستانی یکی از سوژه‌های دیدنی و جالب در آسمان شب است. این مثلث از سه ستاره نسرواقع ( وگا )، دنب و نسر طایر تشکیل شده که به راحتی می توان آن را در آسمان یافت. اما در بین این سه ستاره، کهکشان راه شیری جای دارد که مملو از سحابی ها و خوشه های دیدنی است. اگر به این تصویر که توسط دوربین اصلاح شده ( Modified ) گرفته شده است، توجه کنید، به آسانی غبار بین ستاره‌ای و سحابی ها را می توانید ببینید. ستاره‌ای که در سمت چپ تصویر ( یکی از گوشه‌های مثلث ) است را ببینید، در پایین آن سحابی به رنگ قرمز به چشم می خورد، این سحابی آمریکای شمالی نام دارد. باید توجه داشته باشید که تصاویر سحابی ها و آسمان شب که توسط دوربین های اصلاح شده تهیه می شود، با جزئیات بیشتری هستند.

تصویر آینده : ماه