خوشه ی دوقلو و دنباله دار هارتلی

تصویر و حق کپی: احسان رستمی زاده

یکی از دنباله‌دارهای معروفی که در سال ۱۳۸۹ غوغایی در آسمان برپا کرد، دنباله‌دار هارتلی یا ( ۱۰۳P/Hartley 2 ) بود. دنباله‌داری با دوره تناوب ۶.۶ سال که از کمربند کوییپر به سوی خورشید روانه شده است. این دنباله دار در روز ۲۸ مهرماه به فاصله ۱۱ میلیون کیلومتری زمین رسید و بسیاری از رصدگران تصاویر جالبی از ان تهیه کردند. در بین راه این دنباله دار از کنار خوشه دوقلوی X و H گذشت و در این تصویر به دام افتاد.

تصویر آینده : مرکز ستاره شناسی زنجان