ویل

عکاس: محسن شریفی

سحابی ویل (Veil Nebula)، توده‌ای ابری از گازهای یونیزه شده‌ی بسیار داغ در صورت فلکی ماکیان می‌باشد که حدود ۸۱۰۰ سال پیش در اثر انفجار ستاره‌ای بسیار بزرگ (حدود ۲۰ برابر بزرگتر از خورشید) به وجود آمده و هم‌اکنون بقایای آن به این شکل، قابل دیدن است. انفجار این ستاره و به وجود آمدن این توده‌ی ابری باعث شده تا نام آن “سحابی ویل” انتخاب گردد. همچنین باید بدانید که این ابر به اندازه‌ی بسیار زیادی گسترش پیدا کرده و اندازه‌ای برابر با ۱۱۰ سال نوری دارد! اما اینکه این Veil Nebulaچگونه به وجود آمده، دانشمندان معتقدند که در زمان انفجار این ستاره، حبابی با داشتن گازهای با غلظت کم از این ستاره به بیرون پرتاب و برخورد کردن این حباب با گازهای خنک میان‌ستاره‌ای، باعث شده چنین نور و رنگ‌هایی ساطع گردد. در واقع این اتفاق، انفجار یک ستاره و محو شدن آن، “سوپرنوا”  خوانده می‌شود و همین اتفاق است که سحابی‌های مختلف را به وجود می‌آورد. سحابی ویل حدود ۲۱۰۰ سال نوری با سیاره زمین فاصله دارد و به قدری وسیع است که نمی‌توان حتی به کمک تلسکوپ، تمامی بخش‌های آن را رسد کرد. اندازه‌ای که دانشمندان برای این سحابی تخمین زده‌اند، برابر با ۶ ماه کامل در آسمان ما می‌باشد که نشان از عظمت و اندازه‌ی این سحابی دارد.