سحابی اسب تاریک

عکاس : اکبر محبی

سحابی تاریک ابری از گرد و غبار و گاز است که گازش نور میدانهای ستارگان یا سحابی های تابان پشت سرش را که از این ابر می‌گذرند، جذب می‌کند. سحابیهای تاریک، که به سحابیهای جذبی نیز معروفند، هیچ تشعشعی از خود ندارند، ولی ممکن است نورهای جذب شده را به شکل امواج رادیویی یا انرژی مادون قرمز دوباره بتابانند. شاید جرم سحابیهای تاریک چندین هزار بار از جرم خورشید بیشتر باشد. اگر یک سحابی به اندازه کافی جرم داشته باشد، در نقطه‌ای از زمان موادش فشرده شده و تبدیل به ستاره می‌شود. شاید سپس سحابی تاریک با ستارگان جوان گرم حرارت ببیند و به سحابی نشری درخشانی تبدیل شود.
سحابی اسب تاریک یا پادشاهی اسب تاریک یک نمونه خوب از سحابی تاریک بزرگ است که از زمین دیده می‌شود و در قسمت بالای برآمدگی مرکزی کهکشان راه شیری است. سحابی اسب تاریک نهفته در جنوب صورت فلکی مار افسای (حامل مار) است و در نزدیکی مرزهای خود با صورت فلکی «عقرب» و صورت فلکی «قوس» همسایه است.

 

اطلاعات عکس:

Canon 6d
Canon 85mm, f/1.8 @ f/5
ISO 1600
۴۰× ۵ min exposure