آذرگوی و دنباله‌‌دار نئووایز

عکاس: محمدحسین شریف زاده

دنباله‌‌دار نئووایز (C/2020 F3) در اواخر ماه مارس کشف و با رسیدن به نزدیک‌‌ترین فاصله خود با خورشید در داخل مدار «عطارد» (Mercury) در اواخر هفته گذشته، درخشان شد. این توده یخی میان‌‌سیاره‌‌ای تاکنون در معرض گرمای خورشید دوام آورده و اکنون با شروع حرکت آهسته خود در یک مسیر طولانی به سمت منظومه شمسی بیرونی، در حال نزدیک‌‌تر شدن به سیاره زمین است.هنگامی که دنباله‌‌دار نئووایز به یکی از معدود دنباله‌‌دارهای قرن بیست و یکم تبدیل شد که با چشم غیرمسلح دیده می‌‌شوند،خبر آن به سرعت منتشر شد و تاکنون بر فراز بسیاری از مکان‌‌ها و شهرهای معروف دنیا از این دنباله‌دار عکس‌‌برداری شده است. در این تصویر که چند روز پیش قبل از طلوع آفتاب در ایران گرفته شده است، دنباله‌‌دار نئووایز و یک آدر گوش درخشان به خوبی قابل رؤیت است. درخشندگی بعدی این دنباله‌‌دار در آسمان تاحدودی نامعلوم است اما احتمالاً نه تنها در آسمان صبح (صبح زود) بلکه در هفته پیش رو و در آسمان شامگاهی (اوایل شب) نیز به خودنمایی خود ادامه خواهد داد.