لکه‌ای بر خورشید سرخ

تصویر و حق کپی : حامد سلیمانی

لحظه طلوع و غروب خورشید خاطره انگیزترین زمان برای هر انسانی است و خیره شده به خورشید در لحظه غروب آرامش خاصی به بیننده میدهد که تجربه‌ی آن لذت بخش است. اما این رنگ سرخ خورشید چرا تنها در زمان نزدیک شدن خورشید به افق دیده می شود؟ دُرست پس از غروب خورشید ، سایه زمین از افق بالا می آید که مرز سایه ، سرخ یا ارغوانی است. رنگ آن بستگی به نوری دارد که بر اثر انتشار ریلی در مسیر طولانی اش از لایه های پایین جو سرخ شده است. در نزدیکی جایی که لبه بالایی سایه را می بینید بخشی از نور در معرض انتشار ریلی قرار دارد و بسوی ما می آید. وقتی نور را دریافت میکنید، رنگ سرخ را در لبه بالا مشاهده می کنید. بخش بالایی سایه زیر لبه ممکن است آبی کم رنگ باشد. ور ارغوانی دیگر ولی نادر که در حوالی همان بخش نور اولی در آسمان ظاهر می‌شود، اما یک و نیم تا دو ساعت پس از غروب آفتاب اتفاق می‌افتد. احتمال می‌رود این نور نیز بوسیله همان لایه ذراتی بوجود می‌آید که نور ارغوانی اولی پدید آمد. اگر لایه گسترده باشد، بخشی از نور که از لایه زیر افق منتشر می‌شود ، ممکن است دوباره از لایه مرئی منتشر شود. نور تولید شده بخوبی درخشان است و در آن صورت یک لکه ارغوانی کمرنگ دیده می‌شود. تصویر امروز نمایی از غروب خورشید در مرز ایران و ترکیه است که لکه‌ای خورشیدی در آن ثبت شده است.

تصویر آینده : شهابی در کنار خورشه پروین