غوغای بارش شهابی جوزایی

عکاس : خسرو جعفری زاده

بارش شهابی جوزایی به عنوان یکی از مهمترین بارش‌های شهابی سال مطرح است. امشال این بارش شهابی بسیار دیدنی و مملو از آذرگوهای دیدنی بود. در شامگاه روز پنجشنبه ۲۳ آذر این بارش به اوج رسید و تا صبح روز جمعه ۲۴ آذر با ZHR حدود ۲۳۰ خودنمایی کرد( این عدد بر اساس تخمین است و نتیجه نهایی چند روز دیگر مشخص می‌شود). تصویری که می‌بینید، تنها بخشی از آسان شب در نزدیکی ستاره قطبی است که آذرگوی‌ها در آن به وضوح مشخص هستند.